Kantinerooster

Op deze pagina kun je terugvinden wie er bardienst heeft. Van alle Seta leden van 18 jaar en ouder wordt verwacht dat zij een aantal keren per seizoen bardienst draaien. Dit houdt onder meer in dat zij de sleutel halen om het gebouw te openen en te sluiten en tijdens de openingstijden de bar beheren. De afspraken die zijn gemaakt om de bardiensten goed te laten verlopen kun je teruglezen in het volgende document: Regels bardienst seizoen 2014/2015

Rooster seizoen 2018/2019 Laatst bijgewerkt maandag 25 februari

December

Barrooster december 3 12

Januari

Barrooster januari 25 1

Februari

Barrooster februari 28 1

Maart

Barrooster maart 28 1

April

Barrooster april 28 1

Mei

Barrooster mei 25 2

 


[insert_php]
$conn = mysql_connect(‘ttvseta.nl’,’robva_rooster’,’sparta00@’);

if (!$conn)
{
die(‘Could not connect: ‘ . mysql_error());
}

mysql_select_db(“robvandengoor_kantinerooster”, $conn);

mysql_query(“SET lc_time_names = ‘nl_NL’;”);
$table = ”

“;
$ietsGevonden = false;
// DEZE QUERY IS OUD EN GAAT KAPOT ROND DE JAARWISSELING (Week 52 > week 1)
//$result = mysql_query(“Select *, date_format(Datum, ‘%W %d %M %Y’) AS LangDatum, week(Datum) AS week from diensten WHERE week(Datum) >= (week(now()) – 1) ORDER BY Datum,Begintijd ASC”);
// DEZE QUERY ZOU HET WEL MOETEN DOEN
$result = mysql_query(“Select *, date_format(Datum, ‘%W %d %M %Y’) AS LangDatum, week(Datum) AS week from diensten WHERE Datum >= (now() – INTERVAL 7 Day) ORDER BY Datum,Begintijd ASC”);
$weeknummer = -1;
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$ietsGevonden = true;
if ( $tmpDatum == $row[‘LangDatum’] ) { $Datum = “”; }
else {
$Datum = $row[‘LangDatum’];
$tmpDatum = $Datum;
}
$week = $row[‘week’];
if ( $weeknummer == -1 ) { $weeknummer = $week; $table = $table . “”;}
if ($week > $weeknummer){
$table = $table . “”;
$weeknummer = $week;
}
$LidID = $row[‘lid’];$BeginTijd = $row[‘begintijd’];
$EindTijd = $row[‘eindtijd’];
$Tijd = $BeginTijd . ” – ” . $EindTijd;$LidResult = mysql_query(“Select * from leden WHERE ID = ‘$LidID’;”);while($rowLid = mysql_fetch_array($LidResult))
{
if (isset ($rowLid[‘Tussenvoegsel’])){
$LidNaam = $rowLid[‘Voornaam’] . ” ” . $rowLid[‘Tussenvoegsel’] . ” ” . $rowLid[‘Achternaam’];
} else {
$LidNaam = $rowLid[‘Voornaam’] . ” ” . $rowLid[‘Achternaam’];
}
}$table = $table . “”;
}mysql_close($conn);
if ( $ietsGevonden) { echo $table . ”

Datum Tijd Naam
Weeknummer: ” . $week . “
Weeknummer: ” . $week . “
” . ucfirst($Datum) . “ ” . $Tijd . “ ” . $LidNaam . “

“; }
else { echo ”

Er is op dit moment nog geen rooster bekend!

“; }
[/insert_php]