Trainingstijden

Training Jeugd

Alle leeftijden:

Maandagavond 18.30 – 19.45 uur o.l.v. Ron van Enckevort / John van der Coelen

 

5 -10 jaar:

Donderdagmiddag 15.15 – 16.45 uur (Stapvast is vanaf 14.45 uur geopend.) o.l.v. Ron van Enckevort / Hans Willems

 

Tijdens de training werken we aan de hand van “leerdoelen”. Deze leerdoelen zijn onderverdeeld naar verschillende ontwikkelingsgebieden. Zie hiervoor het trainingsplan 2016-2017.

Training senioren & recreanten

Maandagavond 19:45 – 21:00 uur o.l.v. Ron van Enckevort
Ongeveer de helft van de maandagen zal er een gerichte training zijn. De andere helft is er vrij spelen. Dit kan door de deelnemers zelf in gevuld worden. Denk aan mogelijkheden als service oefening (zelf met een bak ballen), keuze uit een aantal ‘kant-en-klare’ vastheidsoefeningen en allerlei wedstrijdvormen. Op de dagen dat er gerichte training is kan er ook vrij gespeeld worden. “De keuze is reuze” zullen we maar zeggen.

Vrijdagavond 20:15 – 21:15 uur o.l.v. Hans Hagens

Vrij spelen

Naast de vaste trainingen onder leiding van trainers is er natuurlijk ook de mogelijkheid om zelf een balletje te slaan. Zowel op de maandagavond, donderdagavond als de vrijdagavond worden er tafels vrij gehouden om mensen die zelf een wedstrijdje of misschien wel een zelfbedachte oefening willen spelen.

Maandagavond: Na de training (21:00 uur) zijn alle tafels beschikbaar om vrij te spelen

Donderdagavond: Vanaf 19.30 uur zijn er minimaal drie tafels beschikbaar, na afloop van de wedstrijden (ca. 22:00 uur) zijn alle tafels vrij.

Vrijdagavond: Na de training (21:15 uur) zijn alle tafels beschikbaar om vrij te spelen.

Schoolvakanties
In de schoolvakanties is er geen reguliere training. Wel zullen er tijdens enkele schoolvakantie andere tafeltennisactiviteiten georganiseerd worden. Hierover wordt iedereen tijdig geïnformeerd.

Vrij tafeltennis voor iedereen Elke 1e vrijdag van de maand

Inloopavond 2017 2018 voorzijde vs 2.0
Inloopavond 2017 2018 achterzijde vs 2.2

Trainingsplan

Trainingsplan jeugd seizoen 2016-2017

Gedurende het seizoen werken we in blokken. In elk blok staat er een ontwikkelingsgebied van het tafeltennis centraal:
Blok 1 – basishouding
Blok 2 – slagtechniek
Blok 3 – bewegen
Blok 4 – opslag
Blok 5 – ontwikkeling balgevoel en motoriek

Het ontwikkelingsgebied dat centraal staat krijgt elke training aandacht. Daarnaast komen er in elke training ook minimaal twee andere ontwikkelingsgebieden aan bod. Elk blok sluiten we af met een test. De ouders krijgen daarmee ook een beeld van de ontwikkeling van hun kind. De leerdoelen per blok verschillen per trainingsgroep en zelfs per individuele speler of speelster!

Naast de hierboven genoemde ontwikkelingsgebieden zijn er nog een aantal gebieden die aan de orde komen, maar niet centraal staan gedurende een heel blok. Dit zijn bijvoorbeeld tactiek en spelregels.

55+ tafeltennis In samenwerking met KBO Sevenum

Trainingstijden: Elke dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur

Informatie Seta
In oktober 2008 is op initiatief van Seta een samenwerking tot stand gekomen met de KBO Sevenum om te gaan proberen één of twee ochtenden in de week tafeltenniscentrum Stapvast open te stellen voor leden van de KBO. Aangezien de proefperiode (najaar 2008) veel enthousiaste deelnemers opgeleverd heeft is besloten om vanaf 1 januari 2009 definitief van start te gaan met 55+ tafeltennis.

Deelnemers aan de ochtendgroepen kunnen gebruik maken van alle faciliteiten die tafeltenniscentrum Stapvast en Seta te bieden hebben. Hierbij kan gedacht worden aan batjes en balletjes maar ook aan het gebruik van de kantine om voor, tijdens en na het tafeltennis samen een kopje koffie te drinken.

Informatie KBO
Voor elke dag is een groepsleider/contactpersoon aangesteld respectievelijk Piet Baten en Jan Nellen. Zij zorgen voor openen en sluiten van de hal, regelen het bargebruik en zien toe op naleving van de huisregels van Seta.

Zij beslissen ook of een lid van Seta al dan niet kan meespelen en onderhouden het contact met het bestuur van de KBO Sevenum. Een lid kan in beide groepen meespelen. Leden van de groep kunnen uitsluitend personen zijn, die lid zijn van de KBO Sevenum.